Kariya Interior

Kariya Interior

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Отговор на запитвания и консултации, оn-line през сайта или по телефон, могат да бъдат направени в рамките на работното време: от 10.00 до 19.00 часа, от понеделник до петък.

Запознайте се с условията по-долу, преди да пазaрувате чрез този уеб сайт. Използването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този уеб сайт.
Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Кария Интериор ЕООД (наричан Кария Интериор от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.kariyainterior.com), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от Кария Интериор ЕООД (наричани за краткост Услуги).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настроящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Кария Интериор ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр.Дупница, ул.Страхил войвода 16. ех.Б, офис 2; ид. номер по Булстат:109582617; ДДС Номер: BG109582617

1. Условия за използване на Сайта на Кария Интериор ЕООД
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайтът се предоставят “във вида, в който са” и това, че Сайтът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и други) на Сайта. В случай че, използването на този Сайт или материали от него, доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото, необходимо за достъп до Световната мрежа, оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Кария Интериор ЕООД само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране
Предвид използването на Сайта на Кария Интериор ЕООД, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай че, Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайта има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни. Политика на конфиденциалност
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Кария Интериор ЕООД при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Кария Интериор ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Сайта.
Всички, доброволно предоставени от Потребителя Лични и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.
Сайтът изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се предостъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Сайтът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Авторски права и ограничения, свързани с тях.
Кария Интериор ЕООД дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на Кария Интериор ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
Кария Интериор ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица, при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между Кария Интериор ЕООД и лицето, публикуващо информацията.
Предоставените препратки на Сайта на Кария Интериор ЕООД към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката, настоящите Общи условия губят сила. Кария Интериор ЕООД не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. Кария Интериор ЕООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта
Информация за стоките в сайта, разпределени по видове групи и подгрупи.
В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Кария Интериор ЕООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
Всички посочени на сайта цени са в лева, с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Сайтът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайтът не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в сайта, е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в Кария Интериор ЕООД
Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време, преди завършването на Поръчката, потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на Сайта, потребителят влиза в договорни отношения с Кария Интериор ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена, след потвърждаването ѝ, следвайки инструкциите в Сайта Кария Интериор ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Кария Интериор ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Сайтът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
Кария Интериор ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

8. Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Кария Интериор ЕООД или на неговият представител, извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай че, в едноседмичен срок от датата на доставка, Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайтът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай че, потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Кария Интериор ЕООД автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Кария Интериор ЕООД, посочена в изпратената фактура и, едва след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Кария Интериор ЕООД се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай че, потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Кария Интериор ЕООД автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

9. Отказ от закупена стока
Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки, в 14-дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица.
В този случай, потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:
• Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават).
• Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането. Ако поръчката /продукта е заплатен, чрез карта онлайн, то сумата ще бъде върната/ възстановена до 14 дни на същата карта с която е заплатена.
Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

10. Гаранционно обслужване
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване …………………… прилага гаранционна карта (възможно е да не е попълнена ако се намира вътре в уреда ), с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и други). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на Кария Интериор ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

11. Други
Сайта има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Кария Интериор ЕООД управлява този Сайт от офиса си в гр.Дупница, България.

Отговор на запитвания и консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 10.00 до 19.00 часа, от понеделник до петък
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайтът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. Кария Интериор ЕООД не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА
Кария Интериор ЕООД С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА Кария Интериор ЕООД (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА

Страница на Комисия за Защита на Потребителите
Европейската онлайн платформа за решаване на спорове (ОРС)

Последно обновяване на общите условия: 25 май 2020

Запознайте се и с нашата политика за поверителност.

Към началото