Deliwall

Колекция Deliwall е един изсикан почерк на стените. Висок клас трудногорими тапети, антибактериални, светлоустойчиви и подходящи за влажни и обществени пространства. Лесни за почистване и възможно миене. 

Продукти от колекцията

Към началото